ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Цей Договір є публічним договором (Договором публічної оферти), тобто, відповідно до
статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від
статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) з особливостями,
передбаченими у цьому Договорі. При згоді з цим Договором, Покупець приймає умови і порядок
оформлення замовлення, оплати та доставки Товару.
Цей Договір є угодою між Товариством з обмеженою відповідальністю «КРАСОТА ТА
ЗДОРОВ'Я», в особі його дилера в мережі Інтернет (інтернет-магазин https://enjee.ua/) (надалі по
тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або
фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину (надалі – «Покупець»), що включає всі
суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин),
які надалі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона».
Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються
Законом України «Про захист прав споживачів» No 1023-XII від 12 травня 1991 року.
Цей Договір носить характер публічної оферти на території України, є еквівалентом «усної
угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. «Інтернет-магазин» – сайт Продавця (інтернет-магазин https://enjee.ua/), де Покупець
дистанційно ознайомлюється із запропонованими Продавцем описами та фотознімками
Товару за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього
ознайомлення Покупця з Товаром.
1.2. «Сайт Продавця» – https://enjee.ua/.
1.3. «Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині Продавця.
Товари, представлені на сайті Продавця через фото-зразки та текстові описи, є власністю
Продавця. Вся інформація та фото на сайті, а також сайт в цілому захищені законом про
авторське право та є власністю Продавця або його постачальників та виробників Товару.
1.4. «Відвідувач сайту» – особа, яка відвідала хоча б одну сторінку сайту Продавця
https://enjee.ua/.
1.5. «Користувач сайту» – фізична особа, Відвідувач сайту, який при підтвердженні здійснення
замовлення прийняв умови договору публічної оферти на сайті https://enjee.ua/ та
підтвердив, що він є дієздатним громадянином, який досягнув 18 років.
1.6. «Покупець на сайті» – Користувач сайту, що підтвердив та оплатив Замовлення на сайті
Продавця https://enjee.ua/ отримав Товар та прийняв в повному обсязі без виключень умови
цього Договору.
1.7. «Продавець на сайті» – ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я», юридична адреса: м. Харків, вул.
Соміська, 12-Б та дилер ФО-П Гончаренко Ю.В., юридична адреса: 61016, м. Харків, пров.
Гладківський, 12-а.
1.8. «Замовлення товару» чи «Підтвердження замовлення» – рішення Покупця придбати Товар
через Інтернет-магазин Продавця на умовах, що передбачені у цьому Договорі.
1.9. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яку вносить про себе на сайт Покупець для
здійснення замовлення Товару.
1.10. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим
використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника
(Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин.
1.11. «Перевізник» – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка прийняла на себе за
Договором обов'язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем, та
зобов'язалася видати Товар Покупцю.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Продавець оприлюднює цей Договір та усі Додатки до нього на своєму сайті для приєднання
до нього фізичних та юридичних осіб. Договір є публічною офертою (відповідно до статей
633, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України), містить всі істотні умови організації
продажу дистанційним способом через Інтернет-магазин Продавця.
2.2. Покупець беззаперечно приймає всі умови, що містяться в цьому Договорі в цілому (тобто в
повному обсязі та без виключень). Якщо Покупець є фізичною особою, він також надає
Продавцю дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов
цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання
рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом
усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує,
що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом
України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як
суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних», йому відомий і зрозумілий.
2.3. У відповідності до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним
прийняттям умов цього Договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, є факт
оформлення Покупцем замовлення Товару на сайті Продавця та натискання на посилання
«Підтвердити замовлення» або іншої аналогічної кнопки.
2.4. Цей Договір може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення
Користувача / Покупця. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її
опублікування на сайті. Для Покупців, які вже здійснили замовлення, є чинна та редакція
Договору, яка діяла на момент підтвердження замовлення Покупцем.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується
оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
3.2. Інформація про Товар:
- товар представлений на сайті Інтернет-магазину через фото-зразки;
- товар може відрізняться від фото-зразків, але обов'язково буде відповідати характеристикам
вибраної позиції;
- кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією-ціною й описом товару;
- на прохання Покупця менеджер Продавця може надати (по телефону або за допомогою
електронної пошти) іншу інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Покупця, для
прийняття ним рішення про покупку Товару;
- зазначена на сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку;
- у разі зміни ціни Товару, замовленого Покупцем, менеджер Продавця із першою нагодою
інформує про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти) для
отримання підтвердження або анулювання замовлення. При неможливості зв'язатися з
Покупцем таке замовлення вважається анульованим.
3.3. Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті в Інтернет-магазині або за
допомогою телефонних засобів зв'язку;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошик».
4.2. При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов'язаний надати про себе таку
інформацію:
- П.І.Б.;
- адресу доставки Товару (у разі оформлення через перевізника);
- контактний телефон;
- електронну пошту.
4.3. Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує, що:
- на момент купівлі Товару йому виповнилось 18 років;
- інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та
актуальною;
- надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у
роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію, пов'язану з діяльністю Продавця.
4.4. Строк формування замовлення зі сторони Продавця становить 1 (один) робочий день з
моменту подання заявки. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий
день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.
4.5. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило
за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
4.6. Після оформлення замовлення на сайті менеджер Продавця телефонує Покупцю, щоб
підтвердити замовлення. Менеджер, що обслуговує таке замовлення, може уточнити деталі
замовлення, погодити / уточнити дату доставки, яка залежить від наявності замовлених
Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки замовлення.
4.7. Якщо Продавець або контактна особа Продавця не змогли зв'язатися з Покупцем протягом
трьох робочих днів з моменту здійснення замовлення, то таке замовлення буде вважатися
анульованим автоматично.
4.8. При неможливості підтвердження (виконання) замовлення Покупця менеджер Продавця
зобов'язаний довести це до його відома по телефону або через електронну пошту.
4.9. Очікувана дата передачі замовлення в службу доставки може повідомлятися Покупцю
менеджером Продавця за допомогою телефонного дзвінка. Дата передачі Товару може бути
змінена Продавцем в односторонньому порядку в разі наявності об'єктивних, на думку
Продавця, причин.
4.10. Спілкування Користувача / Покупця з менеджерами та іншими представниками Продавця
має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі та комунікаційного етикету. Суворо
заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і
шантажу, незалежно від того, в якому вигляді та кому вони були адресовані. Менеджер
Продавця може відмовити Покупцю у підтверджені замовлення, якщо останній
використовує нецензурні слова, лайку, образливі вирази, а також погрози і шантаж.
5. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНН
5.1. Ціна Товару на сторінках Інтернет-сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару та/або
одиницю виміру та є інформаційною. Сума замовлення складається з вартості замовлених
Товарів. На сайті Продавця може бути встановлено обмеження стосовно мінімальної суми
здійснення замовлення чи замовлення мінімальної кількості одиниць Товару. Усі розрахунки
між Сторонами здійснюються у гривнях.
5.2. У разі помилкового зазначення на сайті Продавцем ціни Товару, замовленого Покупцем,
Продавець при підтвердженні замовлення інформує про це Покупця або анульовує
замовлення.
5.3. Ціна Товару на сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому
ціна на підтверджене Продавцем чи оплачене замовлення Покупця зміні не підлягає.
5.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем будь-яким із способів, запропонованих Продавцем
при оформленні замовлення, детальна інформація про які знаходиться на сайті Продавця.
5.5. Покупець може оплатити замовлення такими способами (перелік не є вичерпний):
- за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в
рахунку;
- за допомогою карт ПриватБанку, шляхом переказу коштів через систему Приват24;
- за допомогою системи WayForPay
5.6. При оплаті замовлень на сайті Продавця за допомогою платіжних карт всі операції з ними
здійснюються на захищеній платіжної сторінці банку, на якій потрібно ввести дані платіжної
карти. Система електронних платежів реалізована на найсучаснішому стандарті безпеки,
який забезпечує максимальну безпеку при здійсненні платежів в інтернет-магазині
Продавця.
5.7. Покупець може оплатити замовлення в момент його отримання виключно у випадках
наявності такого Товару на складі Продавця. Товари під замовлення відвантажуються
Покупцю за умови 100 % попередньої оплати.
5.8. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програми бонусів на свій
розсуд.
5.9. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування вказані на сайті і можуть бути змінені
Продавцем в односторонньому порядку.
6. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Доставка Товару здійснюється службою експрес-доставки «Нова пошта», або іншою, яка
вказана на сайті Продавця. Передача Товару Покупцеві здійснюється різними способами
на вибір Покупця при заповненні заявки замовлення. Покупець також може самостійно
забрати Товар зі складу/магазину Продавця.
6.2. Територія доставки Товарів, представлених на сайті, обмежена межами України та
можливостями служби доставки «Нова пошта» чи іншими перевізниками.
6.3. Затримки у доставці можливі, зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини
Продавця.
6.4. Відправка Товару по Україні здійснюється у робочі дні на наступний день після
здійснення замовлення.
6.5. Замовлення, отримані в п'ятницю, можуть бути надіслані в понеділок. Відстежити рух
відправлення можна по номеру відправлення (надається після відправлення автоматично)
на офіційному сайті Нової Пошти або іншого перевізника. Терміни доставки 2-7 робочих
днів за умови наявності Товару на складі.
6.6. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження Товару переходить
до Покупця в момент передачі Товару Продавцем перевізнику. Підтвердженням факту
передачі Товару у власність Покупця є товаро-транспортна накладна від перевізника.
Шляхом проставлення Покупцем підпису в документах служби доставки, він підтверджує,
що Товар (замовлення) був отриманий ним у належному стані та комплектності.
6.7. При доставці замовлення вручається Покупцеві або третій особі, зазначеній у замовленні
як одержувач.
6.8. При прийнятті замовлення Покупець (Одержувач) зобов'язаний оглянути доставлений
Товар і перевірити його на відповідність заявленому вигляду та комплектності Товару, а
також перевірити цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до Товару, Покупець
(Одержувач) підписується в документі служби доставки. Підпис у документах свідчить
про те, що претензій до стану Товару Покупцем (Одержувачем) не заявлено та Продавець
повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі в належному стані
Товару Покупцю (Одержувачу).
6.9. У випадку виявлення недоліків у Товарі Покупець зобов'язаний зафіксувати їх у
складеному акті довільної форми або у формі, розробленої перевізником. Акт повинен
бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки
повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.
6.10. Уточнити дату, час і, при необхідності, маршрут доставки можна у менеджера,
який зв'язується з Покупцем для підтвердження замовлення.
6.11. Покупець розуміє і погоджується, що здійснення доставки – це окрема послуга, яка
не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в
момент отримання Покупцем Товару. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли
після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про
захист прав споживачів». У зв'язку з цим придбання
6.12. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем компанії-перевізнику
самостійно, при отриманні Товару. Точна вартість доставки визначається компанією-
перевізником і озвучується кур'єром компанії при доставці Товару Покупцю.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Покупець зобов'язаний:
- ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця, та з умовами
цього Договору перед підтвердженням замовлення на сайті;
- самостійно оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- своєчасно оплатити та отримати Товар у перевізника на умовах цього Договору;
- при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом
огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації –
зафіксувати їх в акті, який разом із ним повинен підписати співробітник перевізника;
- дотримувати інших умов цього Договору.
7.2. Покупець має право вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору.
7.3. Продавець зобов'язаний:
- дотримуватися умов цього Договору;
- передати Покупцеві Товар у власність на умовах, які визначаються у цьому Договорі;
- забезпечити якість Товару відповідно до умов та стандартів, які до них висуваються.
7.4. Продавець має право:
- отримувати оплату за поставлений Товар в терміни та відповідно до порядку, передбаченого
цим Договором;
- в односторонньому порядку призупинити продаж Товару за цим Договором у випадку
порушення Покупцем умов цього Договору.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в
порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
8.2. У випадку обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього
Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події,
що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, які виключають або
об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли
передбачити й запобігти розумними мірами.
8.3. Продавець не несе відповідальності:
- за шкоду життю та здоров'ю Покупця та третіх осіб, що використовуватимуть Товар;
- за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання ним Товарів,
придбаних на сайті Продавця;
- за змінений виробником зовнішній вигляд Товару, який був здійснений без відома
Продавця;
- за зміст і правдивість даних, що вносить Покупець при оформленні замовлення;
- за затримки під час доставки замовлення, зважаючи на непередбачувані обставини, що
могли статися не з вини Продавця;
- за будь-яке пошкодження Товару, яке могло виникнути під час доставки;
- за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем у результаті помилкового
розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення /оплати замовлення, а
також про порядок отримання та використання Товару;
- за невідповідність Товару очікуванням Покупця та /або його суб'єктивній оцінці. Поради та
рекомендації, надані Покупцеві зі сторони Продавця, не можуть розглядатися як гарантії.
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір
з попередньою публікацією його на своєму сайті. Продавець залишає за собою право
розширювати і скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулювати доступ до покупки
будь-яких Товарів, а також призупиняти або припиняти продаж будь-яких Товарів на свій
власний розсуд.
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через
Інтернет.
9.3. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для оформлення
замовлення є безкоштовним для Покупця.
9.4. Інтернет-магазин і послуги, що надає Продавець Покупцю на сайті можуть бути тимчасово
частково/повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт
технічного характеру на сайті.
9.5. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або
інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або при потребі без попередження.
9.6. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення та
підтвердження замовлення) і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами, за винятком
випадків його дострокового розірвання.
9.7. З приводу всіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, обидві Сторони керуються
чинними нормами матеріального права України.
9.8. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою
недійсність інших положень.
9.9. У випадку, якщо між Сторонами буде укладений письмовий договір купівлі-продажу чи
будь-який інший, то умови цього Договору до їхніх відносин застосовуватися не будуть.
9.10. У випадку виникнення питань та претензій з боку Покупця він повинен звернутися до
Продавця за наступними контактними даними:
- телефон: 0-800-507-202
- e-mail: shop@enjee.ua.
12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Красота та Здоров'я»,
адреса місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б,
код ЄДРПОУ: 36226540,
номер засобу зв'язку: (057) 742-80-12.
Дилер: Фізична особа-підприємець Гончаренко Юрій Валерійович,
адреса місцезнаходження: 61016, м. Харків, пров. Гладківський, 12-а,
код РНОКПП: 2661100772,
номер засобу зв'язку: 0-800-507-202.